Κενό

0,00 €

Λεμόνια

Κατηγορία προϊόντος: 
2,50 €
Κωδικός:
Z1094

Τα λεμόνια μας έχουν εγγύηση για την οργανική τους ταυτότητα από τον μηχανισμό ελέγχου του συνεταρισμού μας. Έγινε στις 12/7/2018 προσδιορισμός υπολειμματικών φυτοφαρμάκων πολυπολειμματικής με GC/ΜS/MS και LC/ΜS/MS (~430 δραστικές) από το εργαστήρ χημικών – μικροβιολογικών αναλύσεων, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ και δεν ανιχνεύθηκαν δραστικές ουσίες.

Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Pinterest icon
e-mail icon