Κενό

0,00 €

Blog - Category: Παρουσιάσεις

"Το κουκούλι" στην Γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας

Με μεγάλο ενδιαφέρον από την μεριά των παραγωγών της Γιορτής οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της πρότασής μας για τη δημιουργία ενός οικολογικού συνεργατικού πρατηρίου μέσω της συμπραξης παραγωγών και καταναλωτών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2014 ώρα 17:00 και ήταν η πρώτη από μια σειρά παρουσιάσεων που θα κάνουμε σε όλη τη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας και με χαρά θα έρθουμε να σας ενημερώσουμε για την πρότασή μας.

Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Pinterest icon
e-mail icon