Κενό

0,00 €

Ανοιχτό κάλεσμα συνεταιρισμού Κουκούλι Δημαρχείο Θεσσαλονίκης αίθουσα νερού Δευτέρα 20/7, στις 8.00μμ

Το κουκούλι είναι μια συλλογικότητα παραγωγών & καταναλωτών με προσανατολισμό την ίδρυση αστικού συνεταιρισμού και την έναρξη οίκο-πρατηρίου με προϊόντα αποκλειστικά από τους παραγωγούς του συνεταιρισμού. Επιλέγουμε την μορφή του συνεταιρισμού:

  • Γιατί θεωρούμε πως ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κοινοτική παράδοση του τόπου μας.
  • Για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες και τα προβλήματα που αφορούν τον κύκλο της παραγωγής και ιδιαίτερα τον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα, για όλους τους παραγωγούς και κυρίως τους μικρούς και νέους.
  •  Γιατί θεωρούμε πως το διατροφικό ζήτημα χωρίς χημικά φάρμακα και λιπάσματα αφορά και παραγωγούς και καταναλωτές, και μόνο μαζί θα οδηγηθούμε με αργά αλλά σταθερά βήματα σε οικολογικού χαρακτήρα γεωργία.
  • Τέλος για να φροντίσουμε το μέλλον το δικό μας και των οικογενειών μας με τον καλύτερο τρόπο αντιλαμβανόμενοι πως οι άνθρωποι τους ζοφερούς καιρούς τους αντιμετωπίζουν με αλληλεγγύη, συνεργασία και ανθρωπινότητα.

Μέχρι τώρα ο συνεταιρισμός κουκούλι έχει καλύψει το μισό των εγγραφών που χρειάζονται. Έχουμε όμως ήδη συγκροτηθεί σε κοινότητα μελών κοινού σκοπού, έχουμε καταγράψει τους στόχους μας σε κοινό καταστατικό και έχουμε αρχίσει να οραματιζόμαστε την εφαρμογή του σχεδίου μας και να ελέγχουμε τις δυνατότητες μας. Καλούμε κάθε παραγωγό και καταναλωτή της πόλης και της περιφέρειας Θεσσαλονίκης να συμμετέχει στην επόμενη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης αίθουσα νερού τη Δευτέρα 20/7, στις 8.00μμ.

Θέματα συνέλευσης:

1. Εγγραφές και μέλλον του εγχειρήματος.

2. Συντονισμός, εύρεση και επαφές με σύμβαση έργου σε συσκευαστήρια ( φασόν ) για τυποποίηση προϊόντων ανά ομάδες και ανά είδος.

3. Πρόταση να ξεκινήσει το Κουκούλι πριν την έναρξη του καταστήματος να διαθέτει τα προϊόντα των συνεταιρισμένων παραγωγών σε κύκλο καταναλωτών με την μορφή συλλογικών παραγγελιών ( πόρτα-καλάθι ).

Συνεργατικά & Οικολογικά, Κουκούλι συνεταιρισμός παραγωγών-καταναλωτών

Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Pinterest icon
e-mail icon