Κενό

0,00 €

Γίνε μέλος

Το Κουκούλι είναι μια συλλογικότητα παραγωγών & καταναλωτών με προσανατολισμό την ίδρυση αστικού συνεταιρισμού και την έναρξη οίκο-πρατηρίου με προϊόντα αποκλειστικά από τους παραγωγούς του συνεταιρισμού.

Επιλέγουμε την μορφή του συνεταιρισμού:

α) Γιατί θεωρούμε πως ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κοινοτική παράδοση του τόπου μας.

β) Για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες και τα προβλήματα που αφορούν τον κύκλο της παραγωγής και ιδιαίτερα τον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα, για όλους τους παραγωγούς και κυρίως τους μικρούς και νέους.

γ) Γιατί θεωρούμε πως το διατροφικό ζήτημα χωρίς χημικά φάρμακα και λιπάσματα αφορά και παραγωγούς και καταναλωτές, και μόνο μαζί θα οδηγηθούμε με αργά αλλά σταθερά βήματα σε οικολογικού χαρακτήρα γεωργία.

δ) Τέλος για να φροντίσουμε το μέλλον το δικό μας και των οικογενειών μας με τον καλύτερο τρόπο αντιλαμβανόμενοι πως οι άνθρωποι τους ζοφερούς καιρούς τους αντιμετωπίζουν με αλληλεγγύη, συνεργασία και ανθρωπινότητα.

Μέχρι τώρα ο συνεταιρισμός κουκούλι έχει καλύψει λίγο πάνω από το μισό των εγγραφών που χρειάζονται. Έχουμε όμως ήδη συγκροτηθεί σε κοινότητα μελών κοινού σκοπού, έχουμε καταγράψει τους στόχους μας σε κοινό καταστατικό και έχουμε αρχίσει να οραματιζόμαστε την εφαρμογή του σχεδίου μας και να ελέγχουμε τις δυνατότητες μας.

Καλούμε κάθε παραγωγό και καταναλωτή της πόλης και της περιφέρειας Θεσσαλονίκης να συμμετέχει στο συνεταιρισμό.

Συνεργατικά & Οικολογικά Κουκούλι συνεταιρισμός παραγωγών-καταναλωτών

/sites/tokoukouli/files/entypo_symmetohis_eggrafis.docx